Blog

Na slovíčko s Máriou Cetkovskou

1.      Aký je hlavný cieľ spoločnosti Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR?   

Jednoznačne snaha o odstránenie stigmatizácie ľudí s chronickými kožnými ochoreniami na Slovensku. Naša spoločnosť v súčasnosti zastrešuje 12 regionálnych klubov ľudí s kožnými ochoreniami. Medzi hlavné projekty patrí časopis (bulletin) HELIOS, aktivity v regionálnych kluboch, rekondičné aktivity.

2.       Aké výhody získa psoriatik, keď sa prihlási do Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR?      

Snažíme sa zvýšiť ich povedomie o psoriáze, riešiť ich problémy v  oblasti práce, sociálnych vzťahov a rodiny. Rozširujeme  obzor vedomostí psoriázou postihnutých ľudí o rôznych možnostiach liečby a pomoci aj v oblasti duševnej podpory.

3.      Ako sa môže psoriatik prihlásiť do Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR?                                                                 

Možností je viac, buď sa kontaktujete priamo na vedenie SPa A SR, respektíve cez vedúcich Klubov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Mnohí sa aktivujú počas kúpeľnej liečby, taktiež si na www. spae.sk nájdu prihlasovací formulár  s príslušnými informáciami, ktorý zašle na kontaktnú adresu. Po uhradení symbolického členského sa stáva členom SPaA SR.

 4.      Môže sa aj nepsoriatik prihlásiť do Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR? Ak áno, čo tým môže získať?                       

 Áno. Máme za členov aj lekárov, sympatizantov, z kruhov zdravotníckeho personálu, ktorým je táto problematika blízka, rodinných príslušníkov, matky detí, ktoré majú problém s pokožkou. A čo získa? To je častá otázka dnešnej doby. Záleží z akého uhlu pohľadu sa on sám na to díva a aké sú jeho očakávania. Určite dobrý zdroj informácií, má prístup a môže využívať všetky aktivity a ponuky .

 5.      Ako môže rodina pomôcť psoriatikovi?            

Najmä porozumením, trpezlivosťou, obrovskou empatiou ...            

6.      Vydávate bulletin Helios. Aké informácie sa tam psoriatik dozvie?

 Bulletin Helios je hlavne zdrojom informácií o aktivitách, je to malý lexikón, ktorý zahŕňa rady, informácie z legislatívy, informácie o možnostiach liečby chronických kožných ochorení, o všetkých aktuálnych zmenách v podmienkach poskytovania zdravotnej, zdravotníckej a sociálnej starostlivosti. Určený je členom a sympatizantom SPaA SR, nie je predajný.

 7.      Kto sú najdôležitejší ľudia Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR ?                                   -

Pre nás ako pacientsku organizáciu, ktorá je tu pre určitú skupinu ľudí, ktorí majú svoj handicap sú to určite v prvom rade samotní ľudia - pacienti a ich rodiny . Vedúcu úlohu v hierarchii SPaA SR má prezident  a viceprezident .

 8.      Psoriatikom sa venuje aj Bodkáčik. Aké aktivity organizuje?           

Aktivity sú prevažne spoločné, Bodkáčik sa skôr orientuje na osvetu cez sociálne siete, edukačné -mediálne kampane a prácu s mladými.

9.      Prečo ste sa rozhodli zastrešovať projekt Vzopri sa psoriáze?  

V rámci napĺňania našej vízie pomoci si myslíme, že každý nový zdroj informácií môže priniesť aj nový rozhľad a umožňuje väčšiu variabilitu informovanosti . Dôležité je aktivizovať psoriatikov a vyzvať ich. Nech nájdu svojho dermatológa. Pretože psoriáza nie je síce vyliečiteľná, ale vďaka modernej medicíne je liečiteľná.

 
Informácie o pacientskych organizáciách:
Bodkáčik – združenie pre rodiny, deti a mládež pracuje hlavne v oblasti informovanosti a edukácie verejnosti o problematike kožných ochorení, ako aj samotných hendikepovaných (a ich rodín). V rámci poradenskej činnosti je to predovšetkým mediálna edukačná osveta a odborná internetová poradňa ako aj komunikácia cez sociálne siete so zameraním sa na mládež.

Spoločnosť psoriatikov a atopikov Slovenska (SPaA SR) je občianske združenie chronicky chorých pacientov so psoriázou, psoriatickou artritídou, atopickou dermatitídou a ostatnými kožnými chorobami, nezisková organizácia. Spločnosť v súčasnosti zastrešuje 12 regionálnych klubov ľudí s kožnými ochoreniami. Medzi hlavné projekty patrí časopis (bulletin) HELIOS. Aktivity v regionálnych kluboch, rekondičné aktivity.

Viac o združeniach na www.bodkacik.skwww.spae.sk

ZOZNAM DERMATOLÓGOV NA SLOVENSKU

Objednajte sa u dermatológa

Dermatológa môžete navštíviť priamo, a to aj bez výmenného lístka od všeobeného lekára.

 

Viac informácií nájdete na:

 

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Info o cookiesOK