Dermatológia

Ako sa cítite?

Nevešajte hlavu – pokrok v liečbe psoriázy je enormný. Aj keď to v minulosti možno nevyšlo, mali by ste zvážiť možnosť návštevy dermatológa a prebrať s ním nové možnosti liečby, ktoré sú dnes k dispozícii.

 

Využite návštevu u dermatológa čo najlepšie

Kontroly často prebehnú rýchlo a občas môžu spôsobovať neistotu. Niekedy je ťažké opísať emocionálne následky psoriázy, dôležité však je, aby lekár chápal, ako ovplyvňuje váš život.

Odporúčame vám niekoľko osvedčených tipov, ako vyťažiť z návštevy maximum:

  1. Ujasnite si, čo od návštevy lekára očakávate.4 Čo by ste chceli, aby vám návšteva priniesla? Čo by ste sa chceli opýtať?
  2. Zvážte možnosť, že si so sebou vezmete priateľa alebo príbuzného5 – niekedy pomôžu zabezpečiť dosiahnutie týchto cieľov.
  3. Napíšte si zoznam príznakov a liekov, ktoré momentálne užívate6 a ktoré ste užívali v minulosti.
  4. Požiadajte lekára, aby ste prediskutovali možnosti liečby a zistili, čo by bolo pre vás najvhodnejšie.7
  5. S dermatológom sa porozprávajte o odporúčanom liečebnom pláne, spoločne si stanovte ciele a definujte očakávania.8 Je preukázané, že vytvorenie liečebných cieľov alebo plánov spoločne s lekárom môžu viesť k pozitívnejším výsledkom liečby.9

Dermatológa môžete navštíviť priamo, a to aj bez výmenného lístka od všeobecného lekára.

ŠPECIALIZOVANÉ CENTRÁ BIOLOGICKEJ LIEČBY PRE PSORIÁZU

Na prvú návštevu špecializovaného dermatovenerologického pracoviska vám odporúčame výmenný lístok od dermatovenerológa.

 

Bratislava

Dermatovenerologická klinika
LF UK a UN Bratislava

Mickiewiczova 13/II
833 40  Bratislava

Lekár:
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA

Bratislava

UNB BA - Nemocnica Ružinov
Kožná klinika SZU

Ružinovská 6
826 06 Bratislava

Lekár:
MUDr. Mária Žilínková

Bratislava

Detská dermatovenerologická klinika LFUK a DFNsP
Detská fakultná nemocnica

Limbová 1
833 40 Bratislava

Lekár:
Doc. MUDr. Dušan Buchvald, CSc

Nové Zámky

Špecializovaná kožná ambulancia
FNsP Nové Zámky

Slovenská ulica 11 A
940 34 Nové Zámky

Lekár:
prim. MUDr. Peter Kozub, PhD.

Nitra

Kožná ambulancia
FNsP Nitra

Špitálska 6
950 01 Nitra


Lekári:
MUDr. Katarína Kovarčíková
MUDr. Jana Šalkovská

Trenčín

Kožná ambulancia
FN Trenčín

Legionárska 28
911 71 Trenčín

Lekári:
MUDr. Zuzana Gruntová
MUDr. Katarína Nováčeková

Martin

Dermatovenerologická klinika
Univerzitná nemocnica Martin


Kollárova 2
036 59 Martin


Lekári:
Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
MUDr. Tatiana Péčová
MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.

Banská Bystrica

Dermatovenerologická klinika
FNsP F.D.Roosvelta


Námestie Ludvíka Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica


Lekári:
prednosta MUDr. Slavomír Urbanček
MUDr. Marianna Bieliková, PhD. - toho času na MD
MUDr. Ján Ševc
MUDr. Mária Breznická

Prešov

Klinika vnútorného lekárstva II, dermatovenerologické oddelenie
FNsP J. A. Reimana


Hollého 14
080 01 Prešov


Lekár:
prim. MUDr. Katarína Melníková, MBA

Košice

Dermatovenerologická klinika
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice


Rastislavova 43
pracovisko Trieda SNP 1
041 66 Košice

Kontakt na ambulanciu:
055/640 3704


Lekár:
prim. MUDr. Tomáš Kampe, MPH

 

ZOZNAM DERMATOLÓGOV NA SLOVENSKU

Objednajte sa u dermatológa

Dermatológa môžete navštíviť priamo, a to aj bez výmenného lístka od všeobeného lekára.

 

Viac informácií nájdete na:

 

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Info o cookiesOK