Liečba psoriázy dosiahla za posledných pätnásť rokov veľký pokrok. Na trhu vznikli nové účinné lieky, ktoré výrazne pomáhajú psoriatikom liečiť toto náročné ochorenie. Biologická liečba v injekčnej forme a moderná tabletková liečba predstavujú v súčasnosti jedny z najmodernejších terapeutických trendov v humánnej medicíne a pre pacientov so psoriázou znamenajú novú nádej. Obe sa navzájom líšia z viacerých hľadísk, preto si pacient s lekárom môžu vybrať tú, ktorá je pre pacienta najprimeranejšia. Aby ste mali základné informácie o moderných možnostiach liečby psoriázy, ponúkame vám stručný popis oboch inovatívnych liečebných postupov. Tie vám pomôžu, keď budete s lekárom nastavovať vašu novú liečbu.

Biologická liečba

Biologiká sú veľké molekuly bielkovinovej podstaty, ktoré sa vyrábajú metódou génového inžinierstva. „Takmer vo všetkých prípadoch ide o podkožne podávané injekcie či perá, ktoré si zvyčajne podáva samotný pacient doma v rôznom časovom intervale v závislosti od preparátu (každých 1-12 týždňov). Liečba je nielen pohodlná, ale aj veľmi dobre a dlhodobo účinná. Jedným z najpodstatnejších parametrov je, že je aj relatívne bezpečná,“ hovorí MUDr. Peter Kozub, PhD., primár Dermatovenerologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch.

Keďže sa liečba nemôže pri niektorých chorobách nasadiť, jej predpísaniu predchádzajú viaceré vyšetrenia a odbery – ako napríklad vyšetrenie na možné infekcie, vyšetrenie na TBC a iné. Ich cieľom je zmonitorovanie stavu pacienta, aby mohol lekár zhodnotiť spôsobilosť pacienta na túto liečbu v súvislosti s inými ochoreniami. Biologická liečba sa nasadzuje len v prípade stredne ťažkej a ťažkej psoriázy, kedy musia byť vyčerpané všetky dostupné možnosti liečby (lokálna terapia, iná systémová terapia, fototerapia) a prejavy psoriázy napriek tomu stále pretrvávajú. Táto terapia je viazaná na špeciálne centrá biologickej liečby.

Moderná tabletková liečba

Ďalšou modernou terapiou je tabletková liečba. „Jej látky selektívne zasahujú do zápalových buniek, pričom ale zachovávajú jej ochranné vlastnosti. Priamo v bunke upravujú produkciu prozápalových a protizápalových látok, ide teda o komplexnejší účinok na prebiehajúci zápal v organizme,“ vysvetľuje prednostka Dermatovenerologickej kliniky v Bratislave prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. Liečivá sú určené na liečbu stredne ťažkej ložiskovej psoriázy a psoriatickej artritídy u dospelých. „Táto liečba pôsobí priamo v bunkách organizmu, neovplyvňuje celkovú imunitu pacienta ani nevplýva negatívne na metabolizmus a jednotlivé životne dôležité orgány,“ dodáva prof. Šimaljaková.

Keďže liečba nepotláča imunitný systém, len reguluje zápalové pochody v organizme, je vhodná aj pre pacientov, u ktorých nesmie byť biologická liečba z rôznych dôvodov podávaná. Do tejto skupiny patria napríklad onkologickí pacienti, ktorých organizmus by nezvládol pridanú náročnú terapiu. Dôkazom toho, že liečba je šetrná k orgánom v tele pacienta, je aj skutočnosť, že pred ani počas liečby nie je potrebné robiť žiadne vyšetrenia či odbery.

Aj táto terapia je cenovo náročnejšia, preto je tiež viazaná na schválenie revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Žiadosť na liečbu podáva ošetrujúci lekár z niektorého zo špeciálnych centier liečby, ktoré sa nachádzajú v 8 mestách Slovenska.

Inovatívnu tabletkovú liečbu môžu užívať aj pacienti s menším rozsahom ochorenia, ktoré však výrazne znižuje kvalitu života pacienta, teda pacienti s postihnutím vlasatej časti kože, chodidiel a dlaní či len nechtov. Misku váh pri rozhodovaní o liečbe neraz ovplyvní aj forma podania lieku: mnohí pacienti uprednostnia tabletkovú formu pred injekčnou z pragmatického dôvodu – obávajú sa injekcií. Užívajú tak tabletky každý deň ráno a večer. A aké skúsenosti má pani profesorka s tým, či sa pacienti s touto liečbou vzoprú psoriáze natrvalo? „Pokiaľ sa nevyskytnú nežiaduce účinky a je dobrý klinický efekt, tak musím povedať, že moji pacienti zotrvávajú pri tabletkovej liečbe. Správnou liečbou predchádzame zhoršovaniu ochorenia, ktoré vždy príde po nejakom čase, ak sa pacient prestane liečiť,“ dodáva prof. Šimaljaková.

Liečte si zápal v tele

Možností liečby psoriázy je viacero, inovatívnych moderných liečebných postupov tiež. „Odporúčame vám prediskutovať ich s vaším lekárom a vybrať si takú, ktorá vám najviac vyhovuje. V prípade, že vám liečba bude sedieť, pomáhate vlastnému organizmu nielen tým, že budete mať vyčistenú kožu, ale aj tým, že si liečite silný zápal v tele, ktorý vám psoriáza spôsobuje,“ tvrdí Ľubica Bergmannová, viceprezidentka Spoločnosti psoriatikov a atopikov Slovenska. Takto pomáhate vášmu telu i vašej duši, a tým pádom aj sebe samým žiť plnohodnotný život v kruhu vašich blízkych.

ZOZNAM DERMATOLÓGOV NA SLOVENSKU

Objednajte sa u dermatológa

Dermatológa môžete navštíviť priamo, a to aj bez výmenného lístka od všeobeného lekára.

 

Viac informácií nájdete na:

 

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Info o cookiesOK